συμβουλευτική & ψυχοθεραπεία

  • Ομάδες γονέων
  • Ομάδες αυτογνωσίας & προσωπικής ανάπτυξης
  • Ομάδες με θέματα γονεικότητας, υπογονιμότητας, προωρότητας
  • Ατομική συμβουλευτική & ψυχοθεραπεία.